top of page

Är odlad lax nyttig eller full med gifter?

Uppdaterat: 10 juni

* Den odlade laxen är tyvärr full med gifter och odlingarna påverkar resten av havsmiljön negativt. I en global studie publicerad i tidningen Science år 2004 hittade man 13 stabila organiska föroreningar i köttet.


* Prover visar att dagens odlade lax, tillsammans med en del annan odlad fisk, utgör den kanske mest toxiska basfödan av alla.


* Den goda balansen mellan omega 3 och omega 6-fett som kännetecknar den vildfångade laxen ser helt annorlunda ut i den odlade industrilaxen.


* Det går åt mellan 1,5 och 8 kilo massfångad fisk för att producera 1 kilo odlad lax, så odlad lax är definitivt ingen bra lösning på överfisket, vilket man ibland hör från industrin.


* Balansen mellan omega 3 och omega 6 är kraftigt rubbad i den odlade laxen, som innehåller nästan sex gånger mer omega 6 än omega 3. Idealet är en ratio på 1:1, vilket den vilda har.


Bit av odlad lax
Bit av odlad lax

Odlad lax är billig och populär

Är odlad lax nyttig eller full med gifter? Många av oss tror att lax är nyttig mat, full av hälsosamt omega 3. Den odlade laxen är också ganska billig och det gör att den blivit väldigt populär. I USA är står den odlade fisken för över hälften av all fiskkonsumtion.


Femton meters skikt med avfall

Längs den norska kusten odlas mycket lax. Under dessa laxkassar hittar man ett femton meter djupt skikt med avfall från odlingen. Detta skikt består av bakterier, medicinska preparat och giftiga bekämpningsmedel. Kom ihåg att kassarna ligger på öppet vatten, så alla restprodukter kommer att spridas i närområdet. Även vilda fiskar får alltså i sig dessa pesticider och medicinska preparat.


Ett av de mest använda medlen har neurotoxiska effekter

I en laxodling kan ett par miljoner fiskar samsas på ett mycket begränsad yta. Det gör att sjukdomar och infektioner sprids lätt. Sjölöss, pancreassjuklighet och laxanemivirus har spridit sig i odlingarna i Norge, vilket de flesta konsumenter inte känner till. Producenterna använder givetvis ett antal pesticider för att bekämpa sjukdomarna. Ett av de använda medlen har neurotoxiska effekter, så arbetarna måste bära skyddskläder - medan de dumpar kemikalierna i våra öppna vatten, över maten vi ska äta.


Den odlade laxen innehåller sex gånger så mycket omega 6 som det hälsosamma omega 3

Vildfångad lax innehåller mellan 14 och 34 procent fett - den vilda innehåller bara 5 till 7 procent. Tyvärr är nästan allt fett i den odlade omega 6. I den vilda laxen är förhållandet mellan omega 3 och 6 idealt, 1:1, men den odlade innehåller nästan sex gånger så mycket omega 6 som omega 3. Detta beror på att den odlade laxen äter en för dem onaturlig kost. Ett exempel på ett vanligt laxfoder innehåller: hönspulver, fiskpulver, hönsfett, fiskfett, fullkornsvete, sojamjöl, majsmjöl, fjädermjöl och rapsolja. Tror du att vilda laxar äter sån mat?


Högre fetthalt = lagrar mer fettlösliga gifter

Den högre fetthalten i den odlade laxen gör naturligtvis att den lagrar mer fettlösliga gifter i köttet. Man har hittat gott om föroreningar i fiskmaten och de flesta gifterna i köttet tros därmed komma därifrån. Det är dioxiner, PCB, klororganiska bekämpningsmedel och så vidare. I en studie som testade 700 laxprover fann man att PCB-halten i den odlade laxen var åtta gånger högre än i det vilda.


Odlad lax innehöll överlägset mest gifter

Jerome Ruzzin är toxikolog och har testat en uppsjö livsmedel som säljs i Norge. Han märkte att odlad lax innehöll överlägset mest gifter. Nivån var genomgående fem gånger högre än den andra undersökta maten.


Mössen utvecklade diabetes samt fetma

Man har även gjort djurförsök på möss. De möss som åt odlad lax utvecklade diabetes samt fetma och tjocka fettlager kring inälvorna.


Fisk ingår inte i EU:s lagtstiftning kring bekämpningsmedel

Fisk ingår tyvärr inte i EU:s lagstiftning kring bekämpningsmedel i maten, enligt Livsmedelsverket. Tester visar att odlad lax innehåller upp till 20 gånger mer av bekämpningsmedlet etoxikin än det gränsvärde som tillåts i frukt och grönsaker. Etoxikin tillverkas av Monsanto och används för att hindra fettet i fiskfodret att härskna.


Ekonomiskt intresse inte alltid samma som mänskligt intresse

Den enda studie som gjorts angående etoxikins effekt på människor är gjord av Victoria Bohne. Hon kom fram till att giftet kan korsa blod-hjärnbarriären och att det kan ha cancerogena effekter. Bohne tvingades bort från sitt forskningsjobb efter att försök att falsifiera och spela ner hennes resultat gjorts. Glöm inte att det alltid finns stora ekonomiska intressen i all industriell produktion. Tyvärr är industrins intresse och de mänskliga intressena väldigt sällan helt överensstämmande ...

bottom of page